دلایل سوت کشیدن موتورسیکلت

سوت کشیدن موتور هنگام ترمز کردن سوت کشیدن موتور هنگام ترمز کردن– از بین رفتن کامل لنت ترمز: از بین رفتن یا تمام شدن لنت ترمز،اصلی‌ترین علت سوت کشیدن ترمز و شنیدن صدای سایش هنگام ترمز است.این موضوع با روشن شدن چراغ ترمز و همچنین بازرسی چشمی قابل تشخیص است. – استفاده از لنت بی‌کیفیت:… ادامه خواندن دلایل سوت کشیدن موتورسیکلت

× ارتباط با شما