کیفیت روغن موتور

تشخیص کیفیت روغن موتور از روی رنگ   تشخیص کیفیت روغن موتور از روی رنگ برای چک کردن کیفیت روغن موتور تشخیص زمان تعویض آن، بررسی منظم روغن کفایت می‌کند.اما اندازه نیاز کار نمی‌کندبرای بررسی نسبی کیفیت روغن موتور، راه ساده‌ی دیگری هم وجود دارد.که تنها لوازم مورد نیاز این آزمایش، یک تکه کاغذ است.تست… ادامه خواندن کیفیت روغن موتور

× ارتباط با شما